Koddolányi János Főiskola - Székesfehérvár

AlbaMag - Regionális Portál

NetMedia - European Online Journalism

 

 

"Az Internet adta lehetőségek még jobban ötvözik a szóbeliség az írásbeliség és a képi hatások lehetőségét. Az Internet metamédiumként minden tömegkommunikációs eszközt képes helyettesíteni. Integrálja magában az elektronikus tömegtájékoztatási és szórakoztató elektronikai eszközök mindegyikét, sőt új médiumokat teremt. Ugyanakkor visszahozza az elsődleges szóbeliség participativitását is, melyről az írásbeliséggel gyakorlatilag lemondtunk."
¤ Rétfalvi Györgyi: Kép és szöveg viszonya a hypermédiában

 
 
   
 

"Az irodalomtörténet tudni véli Marie de France-ról, hogy II. Plantagenet Henrik, angol király udvarában élt és alkotott a XII. század végén, s bár szülőföldjétől távol élt, szellemi hovatartozásáról sosem feledkezett meg; híven tükrözi ezt a mesegyűjtemény epilógusában található híres két sor: "Marie ai num, si sui de France" (A nevem Marie, francia vagyok)."
¤ Kiss Kornélia: Hány sort lehet egy mogyoróvesszőre írni? Vegetáció és titkosírás Marie de France Chievrefoil című művében

 
 
   
 

A számítógép használatának nyelvtanításhoz kapcsolódó lehetőségei a magyarországi tanártovábbképzések során is egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak. Az eddig tartott ilyen irányú képzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a nyelvtanárok egy részében már nem csupán az a kérdés vetődik fel, érdemes-e használni a számítógépet a nyelvoktatásban, hanem inkább az, hogyan lehet azt az oktatásba a hatékony nyelvtanulás, -tanítás érdekében beépíteni.
¤ Dringó Horváth Ida- Hoffmann Orsolya: Informatikai eszközök a német nyelvoktatásban - Hol tartanak a magyarországi nyelvtanárok?