Kodolányi János Főiskola - Székesfehérvár

AlbaMag - Regionális Portál

NetMedia - European Online Journalism

 

 

“2003 okróberében a Perseus Development Corporation készítette el az első átfogó felmérést a jelenkori blogszféráról. A felmérés alapján arra a megállapításra jutottak, hogy ezidáig összesen 4,2 millió blogot hoztak létre az általuk vizsgált nyolc legnagyobb blog-szolgáltató szerverén, ezt a növekedési ütemet alapul véve pedig a blogok száma valószínűleg 2004 végén fogja átlépni a tízmilliós határt. Ami a demográfiai jellemzőket illeti, az elemzés azt mutatta ki, hogy a bolgok 92,4 %-át harminc évnél fiatalabbak működtetik, a nemek közötti megoszlást pedig a nők vezetik 56%-os aránnyal."
¤
Tarsoly Ildikó: A weblogok mint az internetes társadalom új kommunikációs eszközei

 
 
 
   
 

"Törekszünk a szépre. Sokan, sokszor fejtegették már ennek az értelmét. Valahol a giccs és a horror között kell lennie, olyan széles skálán, hogy azon Cameron lágy portréi és Sherman kőkemény, horrorisztikus bábu-kompozíciói is elférjenek. A szép nem feltétlenül romantikus. S a romantikus sem mindig szép. Serrano a világítással és a látásával szépséget lopott a kórházi hűtőházba. Hajlunk a morbidra, a cinizmusra, másképp nem is lehet túlélni ezt a világot. S ebben az önvédelem, az értékrendünk védelme a szép."    
¤ Péter Ildikó: Peter Greenaway, Prospero könyvei

 

 
 
   
 

"Igaz ugyan, hogy a reciprocitás nem tűnik el teljesen a történelem folyamán, ma is fennmaradt bizonyos mértékig, azonban társadalomszervező jelentősége a modern nyugati tömegtársadalmakban háttérbe szorult. A történelem folyamán a társadalmi rendszerek változásával, és növekedésével más integrációs mechanizmusok vették át a fő szervező szerepet. A bevezetőben említett fogalmi hármas központi eleme azonban az altruizmus, melynek legfelsőbb fokozata a szolidáris altruizmus. A rokoni altruizmus egyrészt elsősorban az alatta levő szintből, a biologikumból táplálkozik. A reciprocitás elemi egysége a reciprok viselkedés már legalább annyira felülről is a tanulás kulturális jellemzője által; a belőle szerveződő, organizált reciprocitás, pedig már a kultúra autonóm területére tartozik."
¤ Koudela Pál: Az altruizmus fokozatai, különös tekintettel az altruizmusnak a társadalom szerveződésében betöltött szerepére