Arhívum számok szerint

1-2. szám

3. szám

4. szám

5. szám

6. szám

7. szám

8. szám

9. szám

10. szám

11. szám

12. szám

13. szám

14-15. szám

16. szám

17. szám

18-19. szám

20. szám

21. szám

22-23. szám

24-25. szám

26.szám

27.szám

28.szám

 

Archívum szerzők szerint

 

ÁDÁM PÉTER
Renan és a francia nemzet-eszme 18-19
Guy de Maupassant
avagy a téboly igézete
20

ANTALÓCZY TíMEA
Preferált értékek a szappanoperákban 8

ARKOZD
ARK 6,7

BAJOMI - LÁZÁR PÉTER
A tízéves háború 6,7

DR. BAKONYI ISTVÁN
A kezdetek - egy nemzedék elérkezett az összegzés mozzanataihoz 1-2
Móricz Zsigmond és Németh László 3,4
A történelem szorításában 11,12
Beszélgetés Győrffy Miklóssal 16
Takács Imre 80 éves lenne 28

BALAJTHY FERENC
Versek 3,4
Versek 6,7
Külcsin és belbecs 8
Vörösmarty 9,10,11
Versek 14-15
Frontember 21
Versek 27

BALOGH ISTVÁN
Bűnöcskék és napsugarak 27
A tolmács nyelvhasználatáról 28

BALOGH WANDA ALIDA
Ha a sík elgörbül 22-23

BARÁT TAMÁS
Past, Present and Future of Public Relation 3,4
A PR szerepe a civil - a nonprofit - szervezetek életében 5,6
ePR 11,12

BLAŠKO, MICHAL
A zárt ciklusú oktatási rendszer és a tanuló személyiségének fejlesztése 26

CZEIZER ZOLTÁN
A digitális forradalom és a magyar oktatás 12

CZEIZER ZOLTÁN - GÁBOR KÁLMÁN
Az ifjúsági korszakváltás és az új kommunikációs státusz kapcsolatának vázlata 22-23

D. KISS CSABA
A fehérvári forradalom krónikása 5,6

DR. DARAI LAJOS
Kanti gondolatok befogadása a magyar felvilágosodásba 3
Amit fül nem hallott, A szem meg nem jára
Vörösmarty filozófiája
3
Hißmann Mihály - A felvilágosodás filozófusa 4,5
A Politikai szociológia főbb kérdései 5,6
Adam Smith szükséglet elmélete 7,8
A Reneszánsz a filozófia kultúrtörténetében 10,11
Friedrich Hayek alkalmazott nevelésfilozófiája 12
Hißmann Mihály, a filozófia minden részének válogatott irodalmában vezérlő kalauz 14-15
Friedrich Hayek alkalmazott nevelésfilozófiája II. rész
16

DELY GÉZA
Beszélgetés Závada Pállal 4

DEMETER ÉVA
Párhuzamok a tojásornamentika értelmezéséhez 28

DEMETER ZSÓFIA
Battyhány Lajos és a reformkor üstökös csillagai 14-15
Változások herceg Battyhány Fülöp enyingi uradalmában(1806-1870) 16
A helyes arányok kutatója 24-25
„A sajtos az uradalommal egy formán felez” 27

DRINGÓ HORVÁTH IDA
Informatikai eszközök a német nyelvoktatásban – Hol tartanak a magyarországi nyelvtanárok? 13

DRÓTOS LÁSZLÓ
Könyvtár a kibertérben 6,7
Könyvtárosok a kibertérben 7,8
E-book forradalom 9,10

ESTERHÁZY PÉTER
A szavak csodálatos életéből 18-19

FARKAS SZILVIA
Monori Mész András: Meteo 13

FIEDLER PÉTER
Versek 4

GALICZA JÁNOS
Mindenhatóság, avagy lehetőségeink a nevelésben 22-23

GAYER ZOLTÁN
Hamburger vagy hot dog - mozihasználat a kilencvenes években 6,7
Szabódó család 8

GORDON AGÁTA
Jobblét 1-10 5
Jobblét 1-17 6
Válaszcsapás 1. 10,11
Válaszcsapás 2-3 11,12
Válaszcsapás 4-5 12
Válaszcsapás 6 14-15
Válaszcsapás 7 16
V álaszcsapás 8 17
V álaszcsapás 9 18-19
Kanagár 1-4 22-23

GYŐRFFY MIKLÓS
A magyar médiakultúra és a csatlakozás 18-19

HAIN FERENC
Egy "korszerűtlen" recenzió 7,8

HAJDÚ KIS DIÁNA
Kánon VS. Hypertext 1-2,3

HAJNAL ESZTER
Versek 26

HEGEDŰS DÓRA
Fiktív noir 21

HEIM JUDIT
A másság megítélése a fiatalok körében 28

HOFFMANN ORSOLYA
Ötletek a számítógép használatához a nyelvoktatásban 4
Informatikai eszközök a német nyelvoktatásban – Hol tartanak a magyarországi nyelvtanárok? 13

HŐNYI EDE
Élet és irodalom 3,4
A földrajzi tárgy neve és írásképe 6,7
Az ikes ragozás pusztulása 10
A főiskolai hallgatók anyanyelvi készségének szintje 13

KALÁSZ ISTVÁN
Olvasni, változni 18-19
Három történet, avagy a kemény szív 20
Írni az égbe 22-23
Nehéz idők 26

KAPONYA ZOLTÁN
Der ‚Halbgott’, der ‚Teufel’ und der ‚Vater’ in einer Person. Der Charakter des Herzogs in Schillers Drama Wallensteins Lager. 21
Gondolatok a kísérletről 24-25

KISS ENDRE
A szociáldemokrácia neoliberális fordulata 14-15

KISS KORNÉLIA
Hány sort lehet egy mogyoróvesszőre írni?
Vegetáció és titkosírás Marie de France Chievrefoil című művében
13

KISS ZSUZSANNA
Shall We Strive to Be Pleased with Transcending the Persistent? 12
Mit írt Shakespeare a Lear királyban?
Atragédia "eredeti" és egyetemes témája
14-15

KLÉBESZ KINGA
Reformgondolatok az irodalomtanításról 17

DR. KODÓ KRISZTINA
Walking spirits and the Canadian Image 16

KÓRÓDI MÁRTA
Kancsalul festett egek 9,10

KORZENIOWSKI, LESZEK
Business intelligence 17

KOTOSZ BALÁZS
A restriktív költségvetési politika szükségszerűen recessziót okoz-e? 6,7
A tudomány mai állása szerint… 8
Makróökonómia vs. Gazdaságpolitika 9,10
Miért nem csökkenti Amerika 11,12

KOUDELA PÁL
Az altruizmus fokozatai, különös tekintettel az altruizmusnak a társadalom szerveződésében betöltött szerepére 21
Selmecbánya a 18-20. században 22-23

KOVÁCS LÁSZLÓ
Szöveg-színház-film 3,4

KOZMA ÁGNES
A romániai magyar rádiózás története 9
A romániai magyar rádiózás története 10
Tíz esztendő történelem 12
Beszámoló az Európai Unios csatlakozásunk kulturális hatásai című konferenciáról 18-19

KÖRMENDI CSABA
A magyar szerepjátékos nyelv 27

KRASZTEV PÉTER
Back to the Torn Out Roots 5,6
Mi, perzsák 7,8
We Persians 7,8

KRIZSÁNNÉ DEÁK JUDIT
A boldogságfogalom változásai a kezdetektől a XVIII. századig 22-23

KURDI IMRE
Was ist das sonderbare an Kleists Sonderbarem Rechtsfall? 4

LASSÚ ZSUZSA
Tárgyaink, mint tükrök 3,4
(Elekné Szarvas Anett) Tradicionális vagy szexi? 8
Hagyományos és modern női szerepek az iskolában 9
Női barátságok 10
Female friendships 10
Hagyományos és modern női szerepek az iskolában 10
Versengés a nők között 11,12
Artemis arhcetípusa a női barátságokban 16

LICHTNECKERT ANDRÁS
A füredi savanyúvízi gyógyfürdő kezdetei 28

LUKÁCS LÁSZLÓ
Bő terméssel áldaná meg szölleinket ... Szent Donát tisztelete 6,7
A néprajzi látásmód az ezredfordulón 7,8
Élő hidak, Duna kétparti városok 9,10
A karácsonyfa elterjedése 11,12
A Duna forrásainál
12
Anekdoták Kossuthról és Kövyről 14-15
Szent István térdepelj közénk 17
Háry János Csákváron 20
Szedreskerti történet 22-23
Csákberény verses falucsúfolójának háttere 24-25
A budapesti Néprajzi Múzeum első Lucaszéke, Válról, 1868-ból 26
Húsvéti játékok 27
Népi harangszó magyarázatok 28

MADARÁSZ CSABA
Játék a létezésben 1-2
Jövő a múltban 5,6

MAGYARICS PÉTER
Szótárrecenzió 14-15

MAJOROSI ANNA
Bhután, a sárkány birodalma? 3,4
Az Európai Nyelvi Portfolió 9,10

MÁLNÁS ISTVÁN
A szoftverszabadalmi és szerzői jogról közérthetően 22-23

MÉSZÁROS ISTVÁN
Szentantalfa 24-25

MOLNÁR BEA
Engelbart és Nelson 17

NYÍRFALVI KÁROLY
Kilenc palipmszeszt 26

ODORICS FERENC
Romolvasás 9,10,11

OLVASÓ LEVENTE
Versek 18-19

PÁL SZABINA
„Aki szegény, az a legszegényebb” 26

PÁLMAI KRISZTIÁN
A kristevai szemiotikus jelenségek és az abjekció fogalmainak meghatározása 24-25
Kovács András Ferenc Csontváry ekphrasziszai: képiség és motivika a 'Táarlatvezetés' és a 'Csontváry-eligia' című versekben 26

PAYER IMRE
A bábjátékos függönye meglibben 9,10,11
Szubjektumlétesülés a Barátok Közt-ben 11,12
Az ideológikritikától az irónia irányába
(Petri György költészetének nyelvi magatartása)
18-19
Versek 20

DR. PERJÉS ISTVÁN
Velence iskolája 5,6
A varázspálca-pedagógia alkonya 8

PÉTER ILDIKÓ
Peter Greenaway, Prospero könyvei 21

RÁDICS ANDREA
A Nők Lapja, a Kiskegyed, a Hölgyvilág és a Cosmopolitan összehasonlító elemzése 26

RÉTFALVI GYÖRGYI
Beszélgetés Gordon Agátával 5,6
A bizonytalan bizonyosság 5,6
Az elkerített város 10
Kép és szöveg viszonya a hypermédiában 13
Cyberpunk médiakontextus 16

REVICZKY KRISZTINA
Versek 3,4
Versek 10,11
Versek 12
Versek 28

ROBAG
Versek 6,7

ROSZIK DÁNIEL
Egy teológia nyomában 17
Egy teológia nyomában II. 18-19

ROMSICS IGNÁC
Mi a történelem, hogyan és miért mondjuk el a múltbeli eseményeket? 14-15

ROSTA GÁBOR
A szerencse gátja 22-23

SÁNTHA KÁLMÁN
Gondolatok a pedagógus pályáról 11,12
Gondolatok a tanításról, tanulásról és tudásról 14-15

SCHOFFHAUZER JUDIT
Kolostori és lovagi nevelés a középkorban 5,6

SIPOS LÁSZLÓ ÉS TÓTH ARNOLD
A fogyasztói döntés közgazdasági megközelítése 26

SOROSY TAMÁS
A kreditrendszer 10
Az európai felsőoktatás néhány jellemzője 11,12

STEPHANIDES ÉVA
Átkos anglicizmusok 10

STEKLÁCS JÁNOS
Mítoszelmélet és nyelvtudomány 8

SURÁNYI GABRIELLA
Versek 24-25

SZABÓ PÉTER
Az informatika oktatás helyzete napjainkban Székesfehérváron 4
The Problems of the Common European Educational Zone and Hungarian Higher Education 14-15
Az egységes európai oktatási térség és a magyar felsőoktatás problémái
16

DR. SZÁSZ FERENC
Budapest és Bécs irodalmi élete a századfordulón 4

SZELE BÁLINT
„Minden mű a saját kora gyümölcse.” Eörsi István az újrafordítás buktatóiról és a magyar Shakespeare-ről 24-25
„Mi Shakespeare-t akarjuk kiadni.” 27

SZENTE ANDREA
Az Internetes egyetem 5,6
Gondolatok az irodalomtanításról 2003-ban 17

SZILÁGYI ERZSÉBET
Töprengések a 31. Magyar Filmszemle után 5,6
Filmrendezőnők a magyar és az egyetemes filmtörténetben 7,8
A Mamut Lány... 8
Milyen állapotban vagyunk most, hogy már a XXI. században élünk? 12
Mintha minden ugyanaz lenne, holott semmi sem ugyanaz 24-25

SZIRBIK GABRIELLA
A szociobiológia 10
Biofóbia a szociológiában? 20

SZITÁNYI GYÖRGY
Egy ártatlan mese mint általános érvényű manipuláció-modell 20
A megmaradt cirkáló 24-25

Dr. SZŐCS HUBA
Egy elfelejtett magyar tudós... 4,5

T. ÁGOSTON LÁSZLÓ
Vízkereszt 28

TÁBOROSI ZSUZSA
Székesfehérvár városrészei a két világháború között 24-25

TAGAI IMRE
Világunk és a manipuláció 3,4
A "filozófia" ma 4

TÁPAI RITA
Magyar Kiberpunk- Jake Smiles: 1 link 22-23

TARSOLY ILDIKÓ
A weblogok mint az internetes társadalom
új kommunikációs eszközei
21

TEMESVÁRI MÁRTA
Útkeresés
( Együtt vagy egyedül? )
18-19
Ami sok, az showKK
(Avagy: Majkapapás csácsumi Györgyusszal a Belevalóban!)
20
Alacsonyan záródó hülyeség 21
Versek 22-23

TÓTH ARNOLD ÉS SIPOS LÁSZLÓ
A fogyasztói döntés közgazdasági megközelítése 26

TÓTH LÁSZLÓ
A társadalmi nemi szerepek regionális különbségei 3,4
A szocialista gondolat a XIX.-XX. század fordulóján 13
A social network elemzés és a közvélemény alakulásának vizsgálati lehetőségei 22-23

VÁRADI NAGY PÁL
Számos énekek 26

VARRÓ ÁGNES
Nepomuki Szent János kultuszának emlékei Fejér megyében 24-25
A Mária kongregációk és a Mária-lányok társulatának erkölcsnevelő törekvései és hatása a székesfehérvári egyházmegyében 27

WACHA IMRE
Szöveg és adekvát interpretáció 4,5
Gondolatok a retorika, a szövegtan, valamint "segéd-és határtudományaiknak" kapcsolatairól 6,7
A retorika kompetenciái 7,8
Nyelvi és etikai fejlődésünk forrásai és korlátai 21
A kommunikációs helyzetekről, folyamatokról részletesebben 22-23

 
¤ lap tetejére