Kodolányi János Főiskola - Székesfehérvár

AlbaMag - Regionális Portál

NetMedia - European Online Journalism

 

 

„Gyergyai Tanár Úr 1984-ben már kísérletet tett arra, hogy védőbeszédében az esszét elválassza a ’nem esszétől’, az esszéistát az ’ál-esszéistától’. Élénken tiltakozott az ellen, hogy olyan ’írásokat’, amelyeket formájuk, tartalmuk alapján az általunk ismert és megmerevedett kategóriákba besorolás hiányában egyszerűen esszének nevezzünk. Húsz év alatt a helyzet meglátásom szerint tovább romlott: középiskolákban érettségiző diákok tudásukról már ’esszé formában’ adnak számot, és az egyetemen is szinte minden zárthelyi dolgozat vagy kollokvium előtt toposzként ismétlődő kérdés, hogy ’teszt lesz vagy esszé?’, holott az egyetemi tudásról esszé formában számot adni ilyen fiatal korban szinte lehetetlennek tűnő vállalkozás. "
¤
Kaponya Zoltán: Gondolatok a kísérletről

 
 
   
 

"Betegen bevonulni: alaphelyzet, abból ki lehet indulni, ámbár a helyszín nem a megfelelő kocsma vagy kantin, hanem Nagykáta, ahonnan Ukrajnába indul a 101/19-es munkaszolgálatos század, egy Alig Látható Légió. Így mégis inkább, mint párnák között. 1942. november 27-én indult a vesztek mezejére a vonat. Pesten többek között egy verskézirat maradt Különbéke címmel, és arról szól, amiről Sirone kapitánynak a sivatag: hogy minden olyan valószínűtlen, ha Velencére gondol, ahogyan a rikkancs kiáltozta legfrissebb hírre írja: „Sztálingrád? Lehet, hogy nem is igaz“.
Harmincnyolc évet sem élt, József Attilánál tizenhárom nappal korábban született."  
 
¤ Szitányi György: A megmaradt cirkáló

 
 
   
 

"Nepomuki Szent János Magyarországon is a legnépszerűbb szentek között foglalt helyet. Kultuszának valamilyen tárgyiasult megnyilvánulásával majd minden katolikus településen találkozhatunk. E kultuszemlékek feldolgozása, dokumentálása csak szórványosan történt meg. Az általam vizsgált területen, Fejér megyében szeretném elvégezni a téma teljességre törekvő, sokszempontú feltárását, remélve, hogy hozzájárulok egyúttal a meglehetősen foghíjas magyarországi kutatásokhoz is. "
¤Varró Ágnes: Nepomuki Szent János kultuszának emlékei Fejér megyében