2) A különböző  szövegeknek különféle interpretálásai éppen a szövegfonetika tekintetéből nyújthatnának érdekes elemzési lehetőséget pl. arra, hogy mi a különbség a sima, iskolás és az értő/értető felolvasás, majd az élőszószerű megszólaltatás között, s hogy az eltérő alkatú tolmácsolók produkcióiban mi az, ami a közös, ami a szövegre jellemző.